Skriv ut

Anorexia

För att uppfylla kriterierna för diagnosen anorexia ska personen ha en problematik bestående av bl.a. svält och undervikt. I övrigt kan problematiken vid anorexi liksom vid andra ätstörningar se mycket olika ut från person till person. Vissa personer med anorexia hetsäter, kräks eller tvångstränar och varvar detta med svält. Gemensamt för de flesta personer som fått denna diagnos är dock att de har en störd kroppsuppfattning och en stark rädsla för att gå upp i vikt eller att bli tjocka.

Behandling på M.H.E. Kliniken anpassas efter den enskilda personens problematik och målsättning. Första behandlingsveckan blir en test för människan bakom sjukdomen att känna huruvida upplägget passar denne som person. Vid anorexia läggs, liksom vid andra ätstörningar, mycket fokus på att lära personen hur denne kan äta på ett bra sätt med målsättningen att reparera kroppen. Att ha den verkliga kontrollen och bli trygg i att man kan äta mat utan att bli tjock. Det gäller att hitta ett läge där personen bakom sjukdomen kan må bra både fysiskt och psykiskt samt att få hjälp till bättre självkänsla.