Skriv ut

Bulimia

Gemensamt för personer med bulimi är hetsätningar samt kompensation på olika sätt, t.ex. genom kräkningar eller tvångsmotion. Många med bulimi svälter sig också eller äter oregelbundet och för ensidigt. Behandling på M.H.E. Kliniken anpassas även vid denna problematik efter den enskilda personens behov och mål. Ofta behöver även personer med diagnosen bulimi lära sig äta på ett adekvat sätt, för att bli trygg och känna att man har kontroll över kroppen. Minskar man de fysiska sugen minskar också risken för överätning. Vanligtvis är ångesthantering och träning i färdigheter kring känsloreglering, samt att bygga upp självkänslan, en viktig del och till stor hjälp i behandlingen. Alla kan bli friska och fria från en ätstörning, under förutsättning att motivationen finns samt att personen finner ”rätt hjälp”. Första behandlingsveckan på kliniken blir därför en test för personen att känna om upplägget passar denne.