Skriv ut

Kliniken

M.H.E. Kliniken är ett privat behandlingshem avsett för behandling av psykosomatiska sjukdomar och problem. Behandlingen sker dels i öppen vård, dels i form av intervallinläggning på någon av klinikens vårdplatser. Behandlingshemmet är den första privata kliniken i Sverige specialiserad på behandling av anorexia/bulimia nervosa och andra ätstörningar.

I personalstyrkan ingår psykoterapeuter, psykologer, socionom, sjuksköterska, specialistläkare psykiatri, sekreterare, behandlingsassistenter och konsultläkare specialiserad på allmänmedicin.

Kliniken inryms i ett före detta hotell i centrala Mora och har 8 vårdplatser. Dessutom finns 4 platser för uppföljningsbehandling. Varje inneliggande patient har eget rum med TV. Alla rum (förutom 3 av 4 uppföljningsrum) har även egen toalett och dusch. De patienter som bor på kliniken behöver vara i tillräckligt gott skick för att själva kunna sköta sina basala behov. Personal finns vanligen inte  på kliniken nattetid, dock finns alltid någon personal i beredskap. Eftersom några rum är dubbelrum finns det, när så behövs, möjlighet för anhöriga att bo kvar viss tid till en låg kostnad.

Den form av lösningsinriktad psykoterapi vi använder oss av i grunden, strategisk psykoterapi, härstammar från Dr Milton H. Ericksons tankegångar - därav namnet på kliniken! Kliniken finns med bland de olika institut världen över som The Milton H. Erickson Foundation i Phoenix, USA, har godkänt.