Skriv ut

Övrigt

Kliniken har inga former av tvång. De enda krav vi har är att man är ärlig och visar allmän hänsyn och respekt till andra.

Måltiderna kan ordnas på olika sätt. Vanligen serveras frukost och middag, efter önskemål, på kliniken. Lunch intages oftast på någon av de intilliggande restauranger som kliniken har avtal med. Det finns dock andra möjligheter: laga maten själv, använda djupfrysta portionsförpackningar eller beställa hem maten till kliniken. Detta anpassas så att det fungerar för varje individ på bästa sätt.

En del patienter har sedan tidigare en fungerande terapeutkontakt på hemmaplan. Denna kan vara till hjälp under de perioder patienten vistas i hemmet mellan inläggningsveckorna. Vi anser inte att olika terapier motarbetar varandra, de kan ibland istället komplettera varandra. Det är upp till varje patient att själv bedöma vad som fungerar bäst i detta avseende.

Har patienten behov av, och önskemål om, motion och/eller fysisk träning så får de hjälp med att bedöma lämpligheten i detta, samt om det är aktuellt, att hitta lämplig form och mängd av motion. Vi försöker också se till de praktiska svårigheter som kan finnas i den egna sociala situationen, varför vi när så behövs tar kontakt med försäkringskassa, arbetsförmedling och andra instanser som har möjlighet till, och ett intresse av, samarbete.