Skriv ut

Resultat

Vad gäller behandlingsresultat så fyller alla patienter i frågeformulär när terapin påbörjas, efter sex månader då terapin avslutats, samt två år och fem år efter detta.

Vi har (november 2016) exempelvis 1272 patienter som vi följt 2 år efter avslutad terapi. 236 patienter (18 %) har ej varit möjliga att nå, eller har inte svarat på frågeformulären. Återstår 1036 patienter. När terapin påbörjades för dessa hade 46 % anorexi, 30 % hade bulimi, 21 % hade ätstörning UNS, och 2 % hetsätningsstörning.

2 år efter terapins avslutning hade 71 % (734 patienter) ingen ätstörning längre, enligt DSM IV. Ytterligare 23 % var markant bättre än när terapin påbörjades. 6 % visade dock inga större förändringar i sin ätstörning.

1196 patienter har följts 5 år efter avslutad terapi. 268 patienter (22 %) har inte varit möjliga att nå, eller har inte svarat på frågeformulären. Återstår 928 patienter. Av dessa hade 78 % ingen ätstörning längre, enligt DSM IV. Ytterligare 16 % var markant bättre än när terapin påbörjades. 6 % visade fortfarande inga större förändringar i sin ätstörning.

Resultaten torde vara mycket goda, speciellt med tanke på att de allra flesta patienter haft sin ätstörning under många år, samt att de genomgått andra former av behandling tidigare. Dessutom består MHE Klinikens behandlingsmodell, i flertalet fall, endast av totalt 30 vårddagar under 6 månaders tid följt av ca 15 uppföljande vårddagar under året därefter.

 

Riksät rapport 2008-2009 

- Specialiserade enheter får överlag bättre resultat (s. 20)

- Behandlingshem är den typ av behandling som uppskattas mest av patienterna (vuxna) (s. 28)

- Samhällsekonomiskt (och personligt lidande) är kostnaden i längden stor för dessa patienter vilket motiverar att man tidigt i förloppet satsar pengar på god vård (s. 5, s. 31)

Enhet 9 (M.H.E. Kliniken)

- Högsta andel diagnosfria vid avslut (s. 19). Gäller både ungdomar och vuxna.

- Högsta andel AN (s. 16) och AN är de som är svårast att behandla (s. 20)

- Relativt få vårddagar (s. 23) (nästan hälften av medel) men under relativt lång tid (s. 22). Längden är viktig för utfallet och lägre risk för återfall enligt vissa studier (Richards, 2005) (s. 24).

Den nationella forskningsrapporten (Rapport 2008-2009, RIKSÄT - Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.) visar på vikten av att i ett tidigt skede erbjuda specialiserad vård för personer som drabbats av ätstörningar. Enligt rapporten har de patienter som behandlats i M.H.E Klinikens intervallinläggningsmodell landets högsta andel av diagnosfria patienter efter avslutad behandling samtidigt som modellen använder sig av betydligt färre vårddagar än genomsnittet. M.H.E. Kliniken har också landets högsta andel av patienter med anorexidiagnos vilken är den ätstörning som har sämst prognos.

Förutom kvalitetssäkring utifrån behandling och resultat har M.H.E. Kliniken också en kvalitetsplan utifrån personalkompetens och utveckling, jämställdhet, ansvar, avvikelser mm.