Skriv ut

Väntelista

För närvarande är det 1-2 månaders väntetid till klinikens inläggningsbehandling. För öppenvårdsbesök gäller ca 3-6 veckors väntetid.