Skriv ut

Vårdgarantier - Valfrihetsremisser

Flera landstingsområden tillämpar en vårdgaranti och erbjuder patienterna valfrihetsvård för ätstörningar var de vill i Sverige. Olika områden kan emellertid tillämpa olika regler. Kontrollera alltså, för säkerhets skull, vad som gäller där du är bosatt. Titta på ditt landstings hemsida under ex. "Patientguiden", "Patienträttigheter", "vårdgaranti" eller "valfrihetsvård".

MHE kliniken har idag vårdavtal för psykoterapeutiska behandlingsinsatser med landstinget i Dalarna. Vi har ett avtal med Region Jönköping för ätstörningsvård. Vi har också ett avtal för vård och behandling av patienter med ätstörningar med landstinget i Värmland. Detta avtal kan åberopas av andra landsting, vilket innebär att vi är godkända att remittera till även för dessa. Vill du veta mer om vad som gäller och hur man kan lösa det i varje enskilt fall så kan du ringa verksamhetschef Göran Carlsson, telefon 0250-130 60.