Skriv ut

Vårdkostnad

I de flesta fall står landstinget för patientens kostnader i samband med behandling på kliniken. Vårdgarantin och det fria vårdvalet innebär vanligen att man kan välja vilken specialistklinik man vill komma till var som helst i landet. Dock måste behovet av vård ha fastställts av en specialistläkare inom den aktuella specialiteten, som är anställd inom patientens hemlandsting. Valmöjligheten gäller också vård som betalas av något landsting hos privata vårdgivare.

I korthet innebär detta för de flesta som önskar vård på M.H.E. Kliniken att de behöver få sitt vårdbehov fastställt av en psykiater anställd inom det landstingområde de är bosatta i. De flesta landsting remitterar till oss enligt s.k. riksavtal, eller enligt det fria vårdvalet.

För de patienter som har svårigheter med att få kostnaderna betalda av sitt landsting kan det finnas andra möjligheter: I sällsynta fall kan kommunen, via socialförvaltningen, ta på sig betalningsansvaret.

Ibland kan arbetsgivaren stå för kostnaderna. Det händer också att försäkringsbolag står för vårdkostnaderna. Detta gäller de som har en sjukförsäkring. Slutligen finns det naturligtvis en möjlighet för patienten att själv stå för kostnaderna.

Det som först och främst krävs för att komma till kliniken är en remiss som beskriver diagnosen och problematiken kring denna. Vi kontaktar därefter patienten och diskuterar omständigheterna, när behandlingen kan påbörjas, hur den preliminärt kan läggas upp, vem som tar på sig betalningsansvaret osv.

De kostnader som gäller från 2017-09-01 är:

· Öppenvårdsbesök: 1000 kr (45 min).

· Vårddagskostnad vid inläggning: 5 000 kr/vårddag.

Dessa priser är jämfört med sjukhus och andra specialistenheter mycket låga. Speciellt om man ser till totalkostnaden för hela behandlingen. (För de flesta med ätstörningar: 30 vårddagar under 6 månader plus 15 uppföljande vårddagar = 225 000 kr.) Det som i sammanhanget torde vara mest viktigt är dock att man för majoriteten av patienterna når ett mycket gott behandlingsresultat.