Skriv ut

Varför M.H.E. Kliniken?

Ibland undrar patienter eller de som ska remittera (d.v.s. skriva remiss), vad som är speciellt med M.H.E. Kliniken. Därför följer några anledningar att välja M.H.E. Kliniken:

Inremitterande brukar uppskatta att...

 • M.H.E. Kliniken är Sveriges första privata klinik för behandling av ätstörningar.
 • Kliniken startade 1990, vilket innebär att vi har en gedigen erfarenhet och kunskap inom området.
 • Behandlingsresultaten redovisas och följs upp i 5 år - och är mycket goda. De flesta andra behandlingsenheter redovisar inga resultat alls.
 • Cirka 80 % har efter behandling inte längre någon ätstörning.
 • Vårddagkostnaden är mycket lägre än vid vård på sjukhus eller andra specialistenheter. Ser man till totalkostnaden för hela behandlingen enligt vårt intervallinläggningssystem, är alla andra behandlingar för ätstörningar minst dubbelt (vanligen mer än så) så dyra.
 • M.H.E. Kliniken har vårdavtal med Dalarna, för psykoterapeutiska behandlingsinsatser med landstinget i Dalarna. Vi har också ett avtal för vård och behandling av patienter med ätstörningar med landstinget i Värmland. Detta avtal kan åberopas av andra landsting, vilket innebär att vi är godkända att remittera till även för dessa. 
 • Vi har en konsekvent uppföljning efter grundbehandlingen, så att skyddsnätet finns kvar och alla framsteg kan befästas.
 • Vi tar emot alla åldrar från 14 år och uppåt. Ibland även yngre än så.
 • Även om de flesta är mellan 16 och 26 år, har vi enstaka patienter över 50 år.

Patienter brukar uppskatta att...

 • Det är kort väntetid, tack vare intervallinläggningsmodellen.
 • Vi inte lägger tonvikten på enbart "mat och kropp", eller enbart på "känslor, tankar och hur man mår inuti": Vi gör BÅDE OCH!
 • Få dagliga terapisamtal med sin egen psykoterapeut/psykolog.
 • Resa hemifrån en vecka i månaden för att få distans till konfliktladdade miljöer och lättare ta itu med problemen.
 • Bo i hotellmiljö med eget rum, egen TV och (naturligtvis) egen nyckel.
 • INGEN SJUKHUSMILJÖ! Inga vita rockar! Inga sjukhusrum!
 • Vi lär ut hjälp till egen kontroll - istället för tvång, övervakning och "ett svar för alla".
 • Äta ensam eller med andra gäster? Äta på kliniken eller äta på restaurang? Laga maten eller ta portionsförpackningar? Vi har många alternativ - och du bestämmer tillsammans med din terapeut vad som passar dig bäst. Samma sak gäller fysisk träning - om det är aktuellt bestäms form och mängd av dig i samråd med terapeut och medicinskt ansvarig.
 • Intervallinläggningen gör det möjligt att kombinera intensiv behandling med t.ex. skola eller arbete.
 • För de flesta används en intensiv behandlingsvecka varvad med verkligheten hemma i tre veckor - men man är inte lämnad till sig själv under hemmaveckorna. Man kan då ha kontakt med sin egen terapeut både per telefon och mail.
 • Alla landsting har en vårdgaranti - de flesta har dessutom "valfrihetsvård". Se på ditt landstings hemsida vilka rättigheter du har.