Föreläsningar/utbildning

Personal på M.H.E. Kliniken ger vid förfrågan föreläsningar/utbildning bland annat inom områdena

  • ätstörningar
  • psykosomatik
  • behandling vid omfattande psykisk problematik och komorbiditet tex svår ätstörning och samtidiga trauman/neuropsykiatrisk problematik/personlighetsproblematik
  • Eriksoniansk psykoterapi, KBT och dynamisk psykoterapi
  • kroppsterapi (holistic pulsing)
  • prestationsångest, psykisk ohälsa hos idrottare/idrottspsykologi

Det finns även möjlighet att komma på studiebesök om man är intresserad av att veta mer om M.H.E. Kliniken och vår behandlingsmodell.

Kontakta oss på telefonnummer 0250-130 60 alternativt mail info@mhekliniken.se för diskussion kring föreläsning/utbildningsupplägg.