Intervallbehandling

M.H.E. Kliniken har ej längre möjlighet att erbjuda intervallinläggning för personer med  ätstörningsproblematik. Vi erbjuder fortfarande psykoterapi i öppenvård men främst till personer med mindre omfattande vårdbehov och där övrigt stödbehov (läkarkontakt mm) redan tillgodoses på annat håll.