Intervallbehandling

M.H.E. Kliniken har ej längre möjlighet att erbjuda intervallinläggning för personer med  ätstörningsproblematik. Vi erbjuder fortfarande psykoterapi i öppenvård men främst till personer med mindre omfattande vårdbehov och där övrigt stödbehov (läkarkontakt mm) redan tillgodoses på annat håll.

Vi kan dock lägga upp en behandling vid ätstörningar i intervaller för personer med lång resväg. Efter bedömningssamtal utformas en plan på upplägg. Exempelvis kan patienten ha öppenvårdssamtal 2-3 dagar i rad med flera terapisamtal, kostutbildning mm, som sedan varvas med perioder på hemorten. Boendet i Mora behöver då ordnas med vandrarhem, hotell eller liknande.