240618

Eftersom politikerna i Region Dalarna nu beslutat att inte längre ha vårdavtal för psykoterapi med privata psykoterapeuter, lägger vi nu i stort sett ner vår verksamhet efter 34 år.

Den verksamhet som främst kvarstår ytterligare en tid är handledningsuppdag via våra underleverantörer. Hemsidan kommer att korrigeras bättre längre fram.

Observera att nedanstående information nu inte gäller fullt ut.

M.H.E. Kliniken är en privat psykoterapimottagning i Mora. Vi erbjuder psykoterapi i öppenvård för personer med ätstörningar eller annan psykisk problematik (t.ex. ångest, nedstämdhet, stress, relationssvårigheter, trauma och utbrändhetsproblematik). Vi som arbetar här är leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa. Utöver vår grundutbildning i KT/psykodynamisk terapimetod finns kunskap och erfarenhet av att arbeta med traumabehandling och EMDR, hypnos, Intensiv psykodynamisk korttidsterapi, Mentaliseringsbaserad terapi och Strategisk/Eriksoniansk terapi. Vi erbjuder även handledning samt utbildning och konsultation.
20240201

Information om M.H.E. Klinikens verksamhet

Behandlingsutbudet består av psykoterapeutiska insatser, kostutbildning samt familje-/anhörigsamtal när behov finns. Vi erbjuder även psykoterapi i öppenvård vid annan psykiatrisk problematik såsom t.ex. ångest, depression, trauma/PTSD och stressproblematik samt handledning och utbildning. Mer information finns under rubrik ”psykoterapi i öppenvård”

Vid frågor eller intresse gällande vår behandling och verksamhet, hör gärna av er!

/Personalen på M.H.E. Kliniken