Behandlingsmodellen

M.H.E. Kliniken kommer även fortsättningsvis enbart att erbjuda psykoterapi i öppenvård. Intervallinläggningsvård, som tidigare varit en del av utbudet,  kommer ej att återupptas. Utifrån detta gäller också att behandling enbart är möjlig för personer där öppenvårdsbehandling är tillräcklig och där övrigt stödbehov (läkarkontakt mm) redan tillgodoses på annat håll.

Behandlingsmodellen som används på M.H.E. Kliniken har sin grund i Ericksoniansk (strategisk) psykoterapi vilket kombinerats med teori från bl.a. lösningsfokuserad terapi och KBT. Modellen  består i första hand av psykoterapeutiska insatser, där en mycket bred uppsättning av metoder används, men också av konkret psykopedagogik kring hur mat och kropp  fungerar. Behandlingen utgår från en helhetssyn på människan gällande kropp och själ, samt utifrån perspektivet att behandling ska individanpassas till varje enskild människas unika personlighet, problematik, behov och mål.

M.H.E. Klinikens behandlingsmodell  är en unik modell för ätstörningsbehandling och har ursprungligen utformats under flera års verksamhet på psykosomatiska mottagningen vid Mora lasarett av M.H.E. Klinikens grundare Göran Carlsson. Den har sedan vidareutvecklats utifrån de erfarenheter som gjorts sedan kliniken startade 1991.