Psykoterapi i öppenvård

M.H.E. kliniken erbjuder psykoterapeutiska samtal i öppenvård för personer med psykisk problematik såsom ångest, nedstämdhet, ätstörning, trauma/PTSD, relationsproblem m.m. Samtal kan även vara aktuellt vid psykosomatisk problematik såsom mag-tarmkatarr och utredda smärttillstånd där psykologiska faktorer kan tänkas spela en roll.

All psykoterapi sker hos legitimerade psykoterapeuter med utbildning inom KT eller psykodynamisk terapi med lång erfarenhet av behandling. Specialkunskaper finns inom områdena psykosomatik, ätstörningar, trauma/PTSD samt gällande patienter med omfattande och långvarig psykisk problematik där komorbiditet finns (tex svår ätstörning och samtidig trauma/neuropsykiatrisk problematik). Terapimetoder som används är EMDR, Intensiv psykodynamisk korttidsterapi, Mentaliseringsbaserad terapi, hypnos och Eriksoniansk (strategisk) psykoterapi.

M.H.E. Kliniken tar ej emot patienter som har alkohol-/drogmissbruk eller psykotisk problematik eller där aktiv suicidrisk föreligger.

De flesta patienter kommer via remiss från öppenvårdspsykiatrin. Vissa får samtal bekostade via t.ex. försäkringsbolag eller arbetsgivare. Andra betalar själv för samtalen. M.H.E. Kliniken har vårdavtal för psykoterapi i öppenvård med Region Dalarna. Det innebär att patienter vars landsting tillämpar fritt vårdval kan välja att få sin behandling på M.H.E. Kliniken. En valfrihetsremiss behöver då skickas till M.H.E. Kliniken där central faktureringsadress i det egna landstinget anges.

Möjlighet finns även till utbildningsterapi för personer under utbildning till psykoterapeut.

Kostnad öppenvårdssamtal (45 min) hos psykoterapeut:

– 150 kr (vanlig sjukvårdstaxa upp till frikort) alt. avgiftsfritt för personer under 18 år vid remiss från landstinget.

– 1200 kr vid privat betalningsansvar

– 1350 kr via arbetsgivare, försäkringsbolag etc.

 

Vid intresse av psykoterapeutisk behandling kontakta oss på telefonnummer 0250-13060 alternativt via mail: info@mhekliniken.se