Handledning/konsultation

Handledning erbjuds individuellt och i grupp av erfarna legitimerade psykoterapeuter utifrån KT, psykodynamisk teori  och Ericksoniansk teori. Specialistområden främst inom området ätstörningar och psykosomatik samt gällande psykoterapeutisk behandling vid svår ätstörningsproblematik kombinerat med samtidig personlighetsdiagnos/trauma/neuropsykiatrisk störning. Kortare utbildningsinslag inom ramen för handledningen kan förekomma.

Utbildningshandledning erbjuds även till personer som deltar i psykoterapeutiska utbildningar.

Handledaruppdragens omfattning samt innehåll skräddarsys utifrån behov. För mer information och diskussion kring upplägg och kostnad kontakta oss på 0250-130 60 eller info@mhekliniken.se.