Handledning/konsultation

Handledning erbjuds individuellt och i grupp av erfarna legitimerade psykoterapeuter/handledarutbildad psykoterapeut utifrån KBT, psykodynamisk teori  och Ericksoniansk teori. Specialistområden främst inom området ätstörningar, psykisk ohälsa hos idrottare och psykosomatik samt gällande psykoterapeutisk behandling vid svår ätstörningsproblematik kombinerat med samtidig personlighetsdiagnos/trauma/neuropsykiatrisk störning. Kortare utbildningsinslag inom ramen för handledningen kan förekomma.

Utbildningshandledning erbjuds även till personer som deltar i psykoterapeutiska utbildningar.

Handledaruppdragens omfattning samt innehåll skräddarsys utifrån behov. För mer information och diskussion kring upplägg och kostnad kontakta oss på 0250-130 60 eller info@mhekliniken.se.