Vårdgarantier – Valfrihet

Flera landstingsområden tillämpar en vårdgaranti och erbjuder patienterna valfrihetsvård för ätstörningar var de vill i Sverige. Olika områden kan emellertid tillämpa olika regler. Kontrollera alltså, för säkerhets skull, vad som gäller på på din hemort. Titta på ditt landstings hemsida under ex. ”Patientguiden”, ”patienträttigheter”, ”vårdgaranti” eller ”valfrihetsvård”.

Vårdgarantin och det fria vårdvalet innebär vanligen att man som patient kan välja vilken specialistklinik man vill komma till var som helst i landet om den har vårdavtal med något landsting.

M.H.E. Kliniken har idag vårdavtal för psykoterapeutiska behandlingsinsatser i öppenvård med landstinget i Dalarna.  Vill du veta mer om vad som gäller kontakta oss på telefon 0250-130 60.