Vårdgarantier – Valfrihet

Flera landstingsområden tillämpar en vårdgaranti och erbjuder patienterna valfrihetsvård för ätstörningar var de vill i Sverige. Olika områden kan emellertid tillämpa olika regler. Kontrollera alltså, för säkerhets skull, vad som gäller på på din hemort. Titta på ditt landstings hemsida under ex. ”Patientguiden”, ”patienträttigheter”, ”vårdgaranti” eller ”valfrihetsvård”.