Vårdkostnad

I de flesta fall står landstinget för patientens kostnader i samband med behandling på kliniken. Vid intervallbehandling står då vanligtvis landstinget för kostnaden för öppenvårdssamtalen (psykoterapi), patienten betalar egenavgiften om det är aktuellt. Kost och logi betalas antingen av patienten själv eller av landstinget. Remiss krävs, vanligen från psykiatrin på hemorten. Remiss kan skickas via sk. riksavtal eller via det fria vårdvalet. Kliniken har vårdavtal för psykoterapi i öppenvård med Region Dalarna och remiss kan då skickas via det från hela landet.

Gällande övrig öppenvård har M.H.E. Kliniken som redan nämnts vårdavtal för psykoterapi med Dalarnas läns landsting. Remiss krävs från psykiatrin på hemorten för att landstinget ska stå för kostnaden för behandlingen.  Patienten får betala sedvanlig patientavgift 150:- upp till högkostnadskort (avgiftsfritt för personer under 18 år).

För de patienter som har svårigheter med att få kostnaderna betalda av sitt landsting kan det finnas andra möjligheter. Ibland står försäkringsbolag, kommunen (via socialförvaltningen) eller arbetsgivaren för kostnaden för behandlingen. Andra betalar själva för behandlingen eller får hjälp via fonder.

De kostnader som gäller från 2019-09-01 är:

–  Öppenvårdsbesök vid eget betalningsansvar: 1150:- (45 min).

–  Öppenvårdsbesök via landstinget (45 min): 1000/1150:- (beroende på om personen är över/under 18 år samt om frikort finns eller ej.

– Öppenvårdsbesök som betalas av arbetsgivare, försäkringsbolag etc. (45 min): 1150:-

– ”Paketpris” psykoterapi + kost+logi vid intervallbehandling: kontakta oss för offert.