Om M.H.E Kliniken

M.H.E. Kliniken är en privat psykoterapimottagning med lång erfarenhet av specialiserad ätstörningsbehandling. Kunskap och erfarenhet finns även gällande behandling inom annan psykosomatisk problematik samt av  psykisk problematik såsom ångest, nedstämdhet, trauma och stressproblematik. Behandlingen sker i öppenvård. M.H.E. Kliniken var fram till augusti 2019 ett behandlingshem (grundades 1991) och den första privata kliniken i Sverige specialiserad på behandling av anorexia/bulimia nervosa och andra ätstörningar.

Den form av lösningsinriktad psykoterapi som är grunden i M.H.E. Klinikens behandlingsmodell, Eriksoniansk (strategisk) psykoterapi, härstammar från Dr Milton H. Ericksons tankegångar – därav namnet på kliniken. Kliniken finns med bland de olika institut världen över som The Milton H. Erickson Foundation i Phoenix, USA har godkänt.