Varför M.H.E Kliniken?

Ibland undrade patienter som ville komma för intervallbehandling eller de som skulle skriva remiss vad som är speciellt med M.H.E. Kliniken. Därför följer några anledningar till att välja M.H.E. Kliniken.

Inremitterande brukar uppskatta att…

 • M.H.E. Kliniken startades redan 1990, vilket innebär att vi har en gedigen erfarenhet och kunskap inom området ätstörningsbehandling. All psykoterapeutisk behandling sker av legitimerade psykoterapeuter och all personal har över lag lång (minst 14 års) erfarenhet av ätstörningsbehandling.
 • Behandlingsresultat och uppföljning 5 år finns för de patienter som genomgått intervallinläggningsbehandling 1990-2019.  Behandlingutvärdering sker även via det rikstäckande behandlingsregistret Riksät.
 • En majoritet (ca 78 %) av de som genomgått grundbehandlingen (intervallinläggning) har 5 år efter avslutad behandling inte längre någon ätstörning.
 • Vårddagkostnaden blev vanligtvis förhållandevis låg jämfört med vård på sjukhus eller vid andra specialistenheter. Detta utifrån M.H.E. Klinikens behandlingsmodell med intervallbehandling.
 • M.H.E. Kliniken har vårdavtal med Region Dalarna för psykoterapeutiska behandlingsinsatser i öppenvård. Detta avtal kan även användas vid remittering av patienter från andra landsting.
 • Målet är alltid, om patienten gör framsteg under grundbehandlingen, att ha en uppföljande behandling om möjlighet finns från betalningsansvarig. Detta för att säkerhetsställa att patienten även lär sig vidmakthållande strategier samt har ett adekvat skyddsnät under tillräcklig tid för att förhindra återfall.
 • Vi tar emot patienter i alla åldrar från 14 år och uppåt. Ibland även yngre än så om det anses lämpligt.

Patienter brukar uppskatta att…

 • Det oftast är kort väntetid.
 • Tonvikten läggs ej enbart på mat och kropp, eller enbart på känslor, tankar och hur man mår inuti. Vi har ett helhetsperspektiv och anser att man behöver arbeta med både kropp och psyke. Behandlingen anpassas även utifrån varje individ. Samarbete sker även med andra vårdgivare där det behövs för att tillgodose patientens alla behov.
 • Intervallbehandlingen innebar dagliga psykoterapisamtal med egen psykoterapeut.
 • Möjlighet till, vid intervallvård,  att komma bort från och få distans till hemmiljön och de problem och invanda mönster som vanligtvis finns där.
 • Ingen sjukhusmiljö och inga vita rockar.
 • Behandlingen innebar psykoterapeutisk behandling med fokus på hjälp till egen kontroll – istället för tvång, övervakning och ”ett svar för alla”.
 • Intervallbehandlingen gjorde det möjligt att kombinera intensiv behandling med t.ex. skola eller arbete.
 • Intensiva behandlingsdagar varvat med veckor hemma i verkligheten. Stöd även via telefon med terapeuten under hemmaveckorna – vilket innebär man är inte blir lämnad till sig själv.