Personal

 

Göran Carlsson – verksamhetschef, leg sjukskötare, leg psykoterapeut kognitiv inriktning

 

Annica Carlsson – leg. psykolog, leg. psykoterapeut KBT, handledar- och lärarutbildad KBT.

 


Anna Danielsson – leg psykolog, leg. psykoterapeut psykodynamisk inrikning

 

Ej på bild: Robert Piskorowski – konsultläkare, specialist i psykiatri