Personal

 

Göran Carlsson – verksamhetschef, leg sjukskötare, leg psykoterapeut kognitiv inriktning

 

 


Anna Danielsson – leg psykolog, leg. psykoterapeut psykodynamisk inriktning

 

Konsulter:

Tore Sjöberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, underleverantör till MHE
Annica Carlsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare KBT, underleverantör till MHE